SOAL SELIDIK PEMBIAKBAKAAN DALAM KURUNGAN KOMERSIAL

Kadar pengguna: 3 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

Merujuk kepada perkara di atas.

2. Untuk makluman, Bahagian Konservasi Exsitu sedang menjalankan soal selidik mengenai pembiakbakaan dalam kurungan komersial. Ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat terkini/maklumbalas pembiakbaka mengenai kefahaman, pengurusan pembiakan dalam kurungan, stok induk terkini, kejayaan program pembiakan yang sedang dijalankan, kejayaan pembiakan, kesan pandemik Covid-19 ke atas aktiviti pembiakan, penjualan serta cadangan daripada pembiakbaka dalam usaha kerjasama dengan Jabatan pada masa akan datang.

3. Sehubungan dengan itu, link borang soal selidik adalah seperti di pautan berikut:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDoFde9oF3OIxiDsBwsYWM6f5GqvBZ5lK8aFAnVmtC_Q_QUA/viewform?usp=sf_link  

4. Mohon jasa baik dan kerjasama supaya soalselidik ini dapat dijawab sepenuhnya oleh semua pembiakbaka sebelum atau pada 26 April 2021 (Isnin) jam 12.00 tengahari. Segala kerjasama dan perhatian puan amat dihargai.

Cetak