Muatturun

Kadar pengguna: 3 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 
AKTA AKTA PEMULIHARAAN HIDUPAN LIAR 2010 (AKTA716)

AKTA 716

PERATURAN-PERATURAN PEMULIHARAAN HIDUPAN LIAR (AKTA716)

 1. Peraturan Pengkompaun Kesalahan 2011
 2. Fi Lesen, Permit dan Permit Khas 2013
  1. Pindaan
 3. Pengendalian Zoo
  1. Pindaan
 4. Pembiakan Dalam Kurungan Komersial 2013
 5. Perlupusan 2013
 6. Pameran 2013

PERINTAH PEMULIHARAAN HIDUPAN LIAR (AKTA716)

 1. Pindaan Jadual 2012
  1. Pindaan jadual 2014 – Sugar Glider, Budgeriger dan Cockatiel
 2. Kuota Lesen 2013 - Murai Batu dan Kelicap Kunyit
 3. Kawasan Larangan Memburu 2013
 4. Perintah Pemuliharaan Hidupan Liar (Musim Tutup) 2016
 5. Perintah Pemuliharaan Hidupan Liar (musim terbuka, kaedah dan masa memburu) 2014
 6. Perintah Pemuliharaan Hidupan Liar (Pengecualian) 2019
 7. Perintah Pemuliharaan Hidupan Liar (Musim Terbuka, Kaedah dan Masa Memburu) Pindaan 2020
 8. Perintah Pemuliharaan Hidupan Liar (Kawasan Larangan Memburu)(Pindaan) 2020
AKTA PERDAGANGAN ANTARABANGSA MENGENAI SPESIES TERANCAM 2008 (AKTA686)

AKTA 686

PERATURAN-PERATURAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA MENGENAI SPESIES TERANCAN (AKTA686)

 1. Pusat Menyelamat 2009
 2. Permit, Perakuan, Pendaftaran dan Fi 2009
 3. Pengkompaunan Kesalahan 2010
AKTA TAMAN NEGARA 1980 (AKTA226)

AKTA 226

PERATURAN-PERATURAN TAMAN NEGARA PULAU PINANG 2022

    - Borang Permohonan Aktiviti TNPP 2022 (AP1)
   - Borang Permohonan Permit Perkhidmatan Pelancongan TNPP 2022 (AP2)

ENAKMEN
 1. ENAKMEN TAMAN NEGARA PAHANG 1939, NO.2
 2. ENAKMEN TAMAN NEGARA PAHANG (PINDAAN) 1990, NO.6
 3. ENAKMEN TAMAN NEGARA TERENGGANU 1939, NO.6
 4. ENAKMEN TAMAN NEGARA KELANTAN 1938, NO.14
BORANG PERMOHONAN
 1. PERMOHONAN LESEN/PERMIT
 2. PERMOHONAN PERMIT KHAS (KURANG 5 SPESIES)
 3. PERMOHONAN PERMIT KHAS (LEBIH 5 SPESIES)
 4. BORANG PENDAFTARAN MENJALANKAN PENANDAAN HIDUPAN LIAR
 5. TEMPLATE PERMOHONAN BARU & PERUBAHAN BUTIRAN PERMIT PENYELIDIKAN
GARIS PANDUAN
 1. PENYERAHAN HIDUPAN LIAR OLEH ORANG AWAM KEPADA ZOO DAN PAMERAN TETAP
 2. STANDARD ZOO MALAYSIA
 3. PEMELIHARAAN HIDUPAN LIAR (DERAF)
 4. PENGURUSAN PROGRAM INTERAKTIF HIDUPAN LIAR
 5. PENGENDALIAN PAMERAN BERGERAK HIDUPAN LIAR 2017
 6. PENGELUARAN LESEN MEMBURU HIDUPAN LIAR YANG DILINDUNGI DENGAN CARA MENEMBAK (BERSYARAT)  2021
 7. GARIS PANDUAN ASAS PERTIMBANGAN KEPUTUSAN PERMOHONAN PERMIT KHAS 2021
 8. GARIS PANDUAN BIOSEKURITI DAN BIOKESELAMATAN HIDUPAN LIAR (2021)

 

Cetak