Langganan RSS

Kadar pengguna: 2 / 5

bintang aktifbintang aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

Apa itu RSS

RSS adalah singkatan bagi Really Simple Syndication atau RDF Site Summary (RSS 0.9 dan 1.0) adalah suatu aplikasi XML (Extensible Markup Language) mengikut tahap spesifikasi World Wide Consortium (W3C). Ia merupakan suatu format sindikasi berita dan digunakan sebagai agen untuk mendapatkan berita atau data secara atas talian daripada laman web yang menyokong aplikasi ini.

RSS di Laman Web Rasmi Jabatan PERHILITAN
Kemudahan aplikasi RSS ini disediakan khas untuk pengunjung laman web bagi mendapatkan info terkini berkaitan Jabatan PERHILITAN dengan lebih pantas dan berkesan.

Senarai RSS Jabatan PERHILITAN
Mutakhir
Pengumuman

Cetak