mySMS Services


Untuk mendapatkan maklumat mengenai lesen dan fi:

Contoh: Taip WILDLIFE LESEN [alamat e-mel] hantar SMS ke 15888

Untuk mendapatkan maklumat mengenai bayaran permit masuk ke Taman Negara Pahang:

Contoh: Taip WILDLIFE TNP hantar SMS ke 15888

Untuk mendapatkan alamat, tel, faks dan e-mel pejabat PERHILITAN:

Contoh: Taip WILDLIFE HQ hantar SMS ke 15888

Berikut merupakan senarai perkhidmtan yang disediakan menerusi mySMS Jabatan PERHILITAN:

No.

Perkhidmatan/ Services

Format Penghantaran/ Sending Format

1

Maklumat mengenai jenis Lesen dan Fi/ Informations on types of licences and fees

WILDLIFE LESEN [alamat e-mel/ e-mail address]

2

Maklumat bayaran masuk ke Taman Negara Pahang/ Entrance permit to Taman Negara Pahang National Parks

WILDLIFE TNP

3

Alamat, Tel, Faks & E-mel Ibu Pejabat/ HQ Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE HQ

4

Alamat, Tel, Faks & E-mel PERHILITAN Perlis/ DWNP Perlis Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE PLS

5

Alamat, Tel, Faks & E-mel PERHILITAN Kedah/ DWNP Kedah  Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE KDH

6

Alamat, Tel, Faks & E-mel PERHILITAN Pulau Pinang/ DWNP Penang  Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE PP

7

Alamat, Tel, Faks & E-mel PERHILITAN Perak/ DWNP Perak Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE PRK

8

Alamat, Tel, Faks & E-mel PERHILITAN Selangor/ DWNP Selangor Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE SEL

9

Alamat, Tel, Faks & E-mel PERHILITAN Wilayah Persekutuan/ DWNP FT Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE WP

10

Alamat, Tel, Faks & E-mel PERHILITAN Negeri Sembilan/ DWNP Negeri Sembilan Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE N9

11

Alamat, Tel, Faks & E-mel PERHILITAN Melaka/ DWNP Melaka  Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE MLK

12

Alamat, Tel, Faks & E-mel PERHILITAN Johor/ DWNP Johor  Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE JHR

13

Alamat, Tel, Faks & E-mel PERHILITAN Pahang/ DWNP Pahang Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE PHG

14

Alamat, Tel, Faks & E-mel PERHILITAN Terengganu/ DWNP Terengganu Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE TRG

15

Alamat, Tel, Faks & E-mel PERHILITAN Kelantan/ DWNP Kelantan Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE KLN

16

Alamat, Tel, Faks & E-mel Tapak Ramsar Tasek Bera/ Tasek Bera Ramsar Site Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE TBERA

17

Alamat, Tel, Faks & E-mel Rezab Hidupan Liar Krau/ Krau WR Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE KRAU

18

Alamat, Tel, Faks & E-mel Institut Biodiversiti/ Institute of Biodiversity Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE IBD

19

Alamat, Tel, Faks & E-mel Taman Negara Pahang/ Taman Negara Pahang National Park Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE TNPHG

20

Alamat, Tel, Faks & E-mel Taman Negara Pulau Pinang/ Penang National Park Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE TNPP

21

Alamat, Tel, Faks & E-mel Paya Indah Wetlands/ Paya Indah Wetlands Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE PIW

22

Alamat, Tel, Faks & E-mel Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan, Kuala Gandah/ National Elephant Conservation Centre Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE GANDAH

23

Alamat, Tel, Faks & E-mel PPBD Wang Pinang/ Biodiversity Education Centre Wang Pinang Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE WPINANG

24

Alamat, Tel, Faks & E-mel PPBD Ulu Muda/ Biodiversity Education Centre Ulu Muda Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE ULUMUDA

25

Alamat, Tel, Faks & E-mel PPBD Ulu Belum/ Biodiversity Education Centre Ulu Belum Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE ULUBELUM

26

Alamat, Tel, Faks & E-mel PPBD Batu Maloi/ Biodiversity Education Centre Batu Maloi Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE BTMALOI

27

Alamat, Tel, Faks & E-mel PPBD Tanjung Tuan/ Biodiversity Education Centre Tanjung Tuan Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE TGTUAN

28

Alamat, Tel, Faks & E-mel PPBD Sungai Dusun/ Biodiversity Education Centre Sungai Dusun  Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE SGDUSUN

29

Alamat, Tel, Faks & E-mel PPBD Jemaluang/ Biodiversity Education Centre Jemaluang Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE JEMALUANG

30

Alamat, Tel, Faks & E-mel PPBD Gua Musang/ Biodiversity Education Centre Gua Musang Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE GMUSANG

31

Alamat, Tel, Faks & E-mel PPBD Bukit Marak/ Biodiversity Education Centre Bukit Marak Address, Tel, Fax & E-mail

WILDLIFE BKTMARAK

Perkhidmatan ini adalah hakcipta Kerajaan Malaysia

Talian bantuan perkhidmatan SMS: 03-5569 2840 atau E-mel:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*Caj Penghantaran RM0.15 Caj Penerimaan RM0.20

Print