Consultancy Division

Jabatan PERHILITAN menitikberatkan aspek promosi atau sebarang usaha untuk mengetengahkan perkara-perkara yang dapat membantu menaikkan nama Jabatan melalui media massa yang sedia ada. Perkara-perkara menarik yang kerap diketengahkan adalah seperti usaha-usaha Jabatan dalam konservasi hidupan liar atau pembanterasan aktiviti haram hidupan liar, penyelidikan yang telah dijalankan, serta mengawalselia aduan-aduan hidupan liar/aduan perkhidmatan. Bahagian Juruperunding telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan perkara berikut melalui program-program berikut:

  1. Komunikasi Korporat dan Perhubungan Awam
  2. Pemantauan Aduan dan Perkhidmatan
  3. Kebenaran untuk Penyelidikan
  4. Kebenaran untuk Pengembaraan

Print