Rezab Hidupan Liar Chior, Perak

Kadar pengguna: 2 / 5

bintang aktifbintang aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

Rezab Hidupan Liar ini merupakan kawasan perlindungan pertama yang telah digazetkan pada tahun 1903 dengan Nombor Gazet 493 dan digazet semula pada tahun 1910. Kawasan yang sama telah digazet sebagai Rezab Hutan dengan Nombor Gazet 564 pada tahun 1914. Luas kawasan yang sebenar ialah 4,330 ha tetapi telah berkurangan kerana diambil untuk tujuan pertanian dan lain-lain. Kawasan yang masih tinggal ialah 689 ha. Sebahagian rezab ini juga diuruskan di bawah peruntukan perundangan agensi lain.

Cetak