A A |   Arial | PT Sans | Century |
A- A A+

                        
 Soalan Lazim | Hubungi Kami | Aduan & Maklumbalas | Peta Laman

Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010

Kadar pengguna: 4 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifbintang aktifBintang tidak aktif
 
Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 [Akta 716]
Bermula daripada tarikh 28 Disember 2010, Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 [Akta 716] adalah dengan ini telah mula berkuatkuasa sebagaimana yang telah disiarkan di dalam warta P.U. (B) 545 bertarikh 27 Disember 2010. 
 
Peruntukan Peralihan
Dengan yang demikian, Seksyen 136 Akta menghendaki, mana-mana orang yang pada tarikh permulaan kuat kuasa Akta ini, sedang mengusahakan suatu aktiviti yang Akta ini terpakai baginya hendaklah dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh permulaan kuat kuasa Akta ini, memohon bagi suatu lesen, permit atau permit khas di bawah Akta ini, mengikut mana-mana yang berkenaan.
Tempoh peralihan ini akan tamat pada 27 Jun 2011. Selepas tempoh peralihan ini tindakan undang-undang akan dikenakan kepada sesiapa yang masih tidak mempunyai lesen, permit atau permit khas sepertimana yang dikehendaki di bawah Akta ini.
Permohonan lesen, permit atau permit khas bolehlah dibuat di pejabat PERHILITAN negeri-negeri yang berhampiran. Maklumat bagi alamat semua pejabat negeri-negeri boleh diperoleh di dalam Laman Web Rasmi Jabatan.

Cetak Emel

INFORMASI
Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) 
Semenanjung Malaysia
Km 10, Jalan Cheras
56100 Kuala Lumpur
Tel : 03-90866800       Fax : 03-90752873
E-mel : webmaster[at]wildlife[dot]gov[dot]my
                     
TAG POPULAR
                        
PAUTAN  
 Portal Rasmi Kerajaan Malaysia Portal Rasmi Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli footerMSC  
Logo Biro Pengaduan Awan BPA Logo Prestariangfor upload Screen Shot 2017 06 05 at 2.55.50 PM 
                         
MEDIA SOSIAL 
Facebook icon Twitter icon Instagram Youtube icon RSS icon Mobile icon
   
STATISTIK

Jumlah Pelawat : 3409898

Kemaskini : 15 September 2021.