Keputusan Sebutharga

BIL MESYUARAT SEBUTHARGA
1 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL.1/2017
2 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL.2/2017
3 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 3 - 4/2017
4 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 5/2017
5 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 6/2017
6 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 7/2017
7 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 8-11/2017
8 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 12/2017
9 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 13/2017
10 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 14-15/2017
11 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 16-17/2017
12 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 19/2017
13 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILTAN BIL. 20/2017
14 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILTAN BIL. 22/2017
 15 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILTAN BIL. 2/2018
16 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILTAN BIL. 3/2018
17 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILTAN BIL. 4/2018
18 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILTAN BIL. 5/2018
19 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILTAN BIL. 6/2018
20 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILTAN BIL. 7/2018
21 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILTAN BIL. 8/2018
22 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILTAN BIL. 9/2018
23 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILTAN BIL. 10/2018
24 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILTAN BIL. 11/2018
25 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILTAN BIL. 12/2018
26 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILTAN BIL. 13/2018
27 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILTAN BIL. 14/2018
28 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILTAN BIL. 15/2018
29 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILTAN BIL. 18/2018
30 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILTAN BIL. 19/2018
31 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 20/2018
32 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 1/2019
33 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 2/2019
34 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 4/2019
35 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 5/2019
36 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 6/2019
37 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL.7/2019
38 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL.8/2019
39 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL.9/2019
40 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL.10/2019
41 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL.11/2019
42 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 12/2019
43 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 13/2019
44 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 14/2019
45 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 15/2019
46 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 16/2019
47 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 17/2019
48 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 18/2019
49 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 19/2019
50 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 20/2019
51 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 21/2019
52 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 22/2019
53 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 23/2019
54 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 24/2019
55 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 25/2019
56 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 1/2020
57 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 2/2020
58 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 3/2020
59 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 4/2020
60 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 5/2020
61 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 6/2020 
62 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 7/2020 
63 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 9/2020 
64 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 10/2020 
65 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 11/2020 
66 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 12/2020 
67 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 13/2020
68 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 14/2020 
69 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 15/2020 
70 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 16/2020
71 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 17/2020
72 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 18/2020
73 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 19/2020
74 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 20/2020
78 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERHILITAN BIL. 23/2021
 BIL MESYUARAT SEBUTHARGA B
1 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA B JABATAN PERHILITAN BIL. 1-2/2017
2 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA B JABATAN PERHILITAN BIL. 3/2017
3 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA B JABATAN PERHILITAN BIL. 4/2017
4 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA B JABATAN PERHILITAN BIL. 5/2017
 5 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA B JABATAN PERHILITAN BIL. 1/2018
6 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA B JABATAN PERHILITAN BIL. 1/2019
7 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA B JABATAN PERHILITAN BIL. 4/2019
8 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA B JABATAN PERHILITAN BIL. 1/2020
9 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA B JABATAN PERHILITAN BIL. 2/2020
10 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA B JABATAN PERHILITAN BIL. 5/2020
BIL MESYUARAT PEMBELIAN TERUS
1. KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENYEWAAN TAPAK DAN RUANG BANGUNAN BIL.01/2020

 

 

Cetak