Taman Zoologi

Fungsi Bahagian

  • penilaian premis zoo dan pameran tetap untuk tujuan pengeluaran permit pengendalian zoo dan permit pameran tetap. 
  • memantau pematuhan operator zoo/pameran tetap terhadap peraturan zoo dan pameran tetap.

Pengauditan dan pemantauan premis zoo dan pameran tetap dijalankan berdasarkan kehendak Peraturan-Peraturan berikut:

  1. Peraturan-Peraturan  Pemuliharaan Hidupan Liar (Pengendalian Zoo) 2012
  2. Peraturan-Peraturan Pemuliharaan Hidupan Liar (Pengendalian Zoo)(Pindaan) 2013
  3. Peraturan-Peraturan Pemuliharaan Hidupan Liar (Pameran) 2013
  4. Peraturan-Peraturan Pemuliharaan Hidupan Liar (Pelupusan) 2013
  5. Akta Pemuliharan Hidupan Liar 2010

Cetak