Penguatkuasaan

OBJEKTIF BAHAGIAN

Merancang, menyelaras dan melaksana aktiviti penguatkuasaan di bawah perundangan Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 (Akta 716) dan akta-akta lain yang berkaitan.

FUNGSI BAHAGIAN                                                                   

  • Merangka dasar perundangan dan penguatkuasaan Jabatan PERHILITAN.
  • Menyelaras dan memantau aktiviti pengeluaran lesen Jabatan PERHILITAN.
  • Menguatkuasa perundangan Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 [Akta 716] dan akta berkaitan.
  • Melaksana dan menjalankan aktiviti penguatkuasaan dan menjalin kerjasama bersama agensi penguatkuasaan yang lain.
  • Menjalankan kerjasama serantau dan antarabangsa.
  • Melakukan analisis rekod dan data penguatkuasaan. 

Cetak