Konservasi Ex-situ

Objektif Bahagian

Merancang, mengurus, mengendali dan menyelaras program pembiakan dalam kurungan spesies hidupan liar terancam, pembiakbakaan komersial, operasi menyelamat, rehabilitasi dan pelepasan hidupan liar dalam kurungan.

Memberi perkhidmatan veterinar, menjalankan penyelidikan hidupan liar serta khidmat penganalisaan DNA untuk kes-kes penguatkuasaan dan pendakwaan.

Fungsi Bahagian

  • Pusat Konservasi Hidupan Liar (PKHL) & Pusat Menyelamat Hidupan Liar (PMHL)
  • Pembiakbakaan dalam Kurungan Komersial
  • Penyelidikan & Forensik DNA Hidupan Liar
  • Perkhidmatan Veterinar

Cetak