Objektif

VISI

MENERAJUI konservasi hidupan liar untuk kesejahteraan rakyat

MISI

KOMITED dalam konservasi hidupan liar dan habitatnya untuk generasi akan datang

OBJEKTIF

Memperkasa program konservasi hidupan liar menerusi aktiviti pengurusan, penguatkuasaan, pengkayaan dan penyelidikan hidupan liar;

Mengekalkan integriti kawasan perlindungan bagi faedah penyelidikan, pendidikan, ekonomi, estatik, rekreasi dan fungsi ekologi;

Meningkatkan pengetahuan, kesedaran, pembangunan modal insan dan penglibatan masyarakat ke arah konservasi hidupan liar;

Penjanaan ekonomi melalui aktiviti konservasi hidupan liar;

Memperkasakan kepakaran, perkongsian maklumat dan penggunaan teknologi dalam konservasi hidupan liar.

NILAI BERSAMA

Integriti

Inovasi

Kerja Berpasukan

Kecemerlangan

 

Cetak