• Perlembagaan PUSPANITA


Perkara 1 : Nama
Perkara 2 : Alamat Berdaftar
Perkara 3 : Tafsiran
Perkara 4 : Pengertian Logo
Perkara 5 : Penaung
Perkara 6 : Penasihat
Perkara 7 : Tujuan Persatuan
Perkara 8 : Keahlian
Perkara 9 : Yuran
Perkara 10 : Pentadbiran
Perkara 11 : Majlis Tertinggi (MT)
Perkara 12 : Jawatankuasa Kerja Tertinggi (JKT)
Perkara 13 : Peraturan Kewangan Dan Akaun
Perkara 14 : Mesyuarat Agung
Perkara 15 : Penubuhan Cawangan
Perkara 16 :Pembubaran Cawangan
Perkara 17 : Penaung-Penaung Cawangan
Perkara 18 : Penasihat-Penasihat Cawangan
Perkara 19 : Jawatankuasa-Jawatankuasa Cawangan
Perkara 20 : Mesyuarat Agung Cawangan
Perkara 21 : Kewangan dan Akaun Cawangan
Perkara 22 : Peruntukan Umum Mengenai Cawangan
Perkara 23 : Pemeriksa Kira-Kira
Perkara 24 : Harta Alih dan Tak Alih
Perkara 25 : Undi
Perkara 26 : Undang-Undang Kecil
Perkara 27 : Tindakan Tatatertib
Perkara 28 : Gabungan
Perkara 29 : Pindaan Perlembagaan
Perkara 30 : Pembubaran
 
Design by Free CSS Templates.