Penguatkuasaan

OBJEKTIF BAHAGIAN

Merancang, menyelaras dan melaksana aktiviti penguatkuasaan di bawah perundangan Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 (Akta 716) dan akta-akta lain yang berkaitan.

FUNGSI BAHAGIAN                                                                   

Cetak