Bahagian Ekopelancongan

Berperanan dalam merancang dan melaksanakan pembangunan ekopelancongan secara lestari di kawasan-kawasan perlindungan termasuk Taman Negara selaras dengan Pelan Ekopelancongan Kebangsaan menerusi program-program berikut:

Perancangan Dan Pembangunan

Perancangan Pembangunan Lestari Ekopelancongan

 

Pemantauan dan Penilaian Ekopelancongan

 

Rekabentuk Maklumat Ekopelancongan

 

Pengurusan Perkhidmatan Ekopelancongan

Jabatan melaksanakan program pembangunan perkhidmatan ekopelancongan kepada masyarakat setempat di dalam kawasan perlindungan.

Cetak