Objektif

VISI

Menerajui konservasi hidupan liar untuk kesejahteraan rakyat

MISI

Komited dalam konservasi hidupan liar dan habitatnya untuk generasi akan datang

OBJEKTIF

Memperkasa program konservasi hidupan liar menerusi aktiviti pengurusan, penguatkuasaan, pengkayaan dan penyelidikan hidupan liar

Mengekalkan integriti kawasan perlindungan bagi faedah penyelidikan, pendidikan, ekonomi, estatik, rekreasi dan fungsi ekologi

Meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan penglibatan masyarakat ke arah konservasi hidupan liar

Cetak