• VISI DAN MISI


Visi

Menjadikan AKRAB Penggerak Pembangunan Modal Insan Dalam Pengurusan Sumber Manusia

Misi

Melaksanakan aktiviti khidmat membimbing kepada warga organisasi;
Membantu pegawai yang memerlukan bantuan dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan;
Berperanan sebagai perantara antara pegawai dengan kaunselor dalam membuat saringan kesesuaian masalah; dan
Mewujudkan hubungan baik dengan pihak pengurusan sumber manusia di agensi bagi memudahkan pelaksanaan aktiviti AKRAB
 
Design by Free CSS Templates.