• Prinsip & Etika

Prinsip

Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama, bangsa, kedudukan, perlakuan dan fizikal.

Etika

• Amanah dan menyimpan rahsia;
• Menerima dan menghormati orang lain;
• Memahami batasan dan keupayaan diri;
• Sentiasa berusaha mempertingkatkan kemahiran dari pada pelbagai aspek;
• Melaporkan kepada kaunsleor tentang kes yang boleh merosakkan diri dan orang lain;
• Merujuk kes / permasalahan yang rumit kepada pegawai psikologi; dan
• Memahami peraturan dan etika perkhidmatan awam. 
Design by Free CSS Templates.