• Peranan

Ahli AKRAB berperanan penting dengan:

• Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling;
• Memberi sokongan kepada perubahan yang lebih baik;
• Sumber kepada rakan untuk berkongsi permasalahan; dan;
• Memperkuatkan semangat rakan yang ingin berubah. 
Design by Free CSS Templates.